Algemene voorwaarden

Toegang tot en gebruik van de website www.shoppenbij.nl (hierna "site") en de gerelateerde internetapplicaties van (hierna "applicaties") zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of een ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site.

Informatie
Informatie over en aan haar gelieerde ondernemingen en de producten en diensten van op deze site worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

De site biedt u een overzicht van de leukste aanbiedingen van bekende webshops en online winkels. De site biedt bedrijven de mogelijkheid om een selectie van hun best verkopende producten in een bepaald genre op de site aan te bieden. Bedrijven die op de site een selectie van hun producten aanbieden zullen hierna aanbieder(s) genoemd worden. Klanten kunnen aanklikken op het aangeboden product en worden automatisch doorgelinkt naar de website van betreffende aanbieder.

Hoewel de site ernaar streeft te zorgen voor de juistheid van de via de website verkregen informatie, geeft Shoppenbij.nl geen garantie of waarborg voor de juistheid, tijdigheid of volledigheid van enige informatie of materie op de website.

Inhoud
De website en de content worden aangeboden "zoals ze zijn", zonder enige garantie van welke soort dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, in de ruimst mogelijke zin binnen de grenzen van de toepasselijke wetsvoorschriften, inclusief (maar niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties met betrekking tot eigendomstitels, verkoopbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een specifiek doel en vrijwaring van inbreuk op eigendomsrechten of andere rechten van derden. Voorts aanvaardt Shoppenbij.nl geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor functies die deel uitmaken van de website en stelt Shoppenbij.nl zich er niet voor garant dat de site ononderbroken of foutloos functioneert of dat gebreken worden verholpen.

Gebruik
U erkent dat uw gebruik van de website, inclusief de content, op eigen risico geschiedt. Indien u niet tevreden bent over de website, de bepalingen of enig onderdeel van de content, is het enige wat u kunt doen het gebruik van de website staken. Shoppenbij.nl is in geen geval aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige directe, speciale of indirecte schade, gevolgschade, incidentele of morele schade, gederfde winst of welke andere soort schade ook, of die nu is gebaseerd op garantie, overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, zelfs indien Shoppenbij.nl op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid daarvan.

Bestellingen
Bestellingen worden geplaats bij het bedrijf dat de aanbieding op de site van Shoppenbij.nl heeft geplaatst. Shoppenbij.nl gaat geen klantrelatie aan met de partij die besteld. Alle afwikkeling van de bestelling gebeurt door de adverteerder op de site.

Bezorging
De levering geschiedt in beginsel via Shoppenbij.nl in opdracht van de adverteerder. De bezorging geschiedt op het woonadres van de besteller of op een ander afleveradres waar de bestelling door de besteller in ontvangst kan worden genomen. Bezorging geschiedt niet op postbusadressen.

Betaling
Betaling geschiedt conform de voorwaarden van de adverteerder.

Retourneren van artikelen
Retourneren geschiedt volgens de voorwaarden van de adverteerder.

Links
Andere websites of pagina's waarnaar deze website links bevat, zijn uitsluitend ter informatie en zijn niet gecontroleerd door Shoppenbij.nl. Shoppenbij.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites of pagina's waarnaar wordt verwezen op deze website of die verwijzen naar deze website en voorts aanvaardt Shoppenbij.nl geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig verlies of enige bestraffing op grond van het linken naar welke locatie op welke gelinkte website dan ook.

Informatie
Indien u informatie wilt over het verkrijgen van toestemming van Shoppenbij.nl om een onderdeel van de content te gebruiken, of indien u uw website wilt linken naar de website, kun u contact opnemen met Shoppenbij.nl via info@shoppenbij.nl

Bevoegde rechter/ toepasselijk recht
Op transacties tussen adverteerder en bestellende partij zijn de algemene voorwaarden van de adverteerder van toepassing.

Alle geschillen van welke aard dan ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. Nederlands recht is van toepassing.